Statiegeld actie voor minimapakketten


Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) zal ook dit jaar weer de kerstpakketten, met vooral eerste levensbehoeften, bezorgen bij de minima. Ondanks de bijdragen in goederen en giften van ondernemers zijn wij meer gelden nodig om de actie mogelijk te maken.    U kunt mee helpen om er goed gevulde pakketten van te maken. Hoe? Door uw statiegeldbonnetjes te doneren in de bus voor SSK bij de Coöp Wanneer? De hele maand december.  Rond de kerstperiode zal er ook in de plaatselijke kerken worden gecollecteerd voor de minimapakketten.  Als dorpsgenoot of ondernemer kunt u de actie ook steunen door een gift over te maken op NL23 RABO 0120 8486 43 o.v.v.  minimapakketten actie. Alvast bedankt voor Uw bijdrage,  namens de minima,  Sociaal Steunpunt Kerken