Gedachtenisdienst


Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag die we ook ‘Gedachteniszondag’ noemen, herdenken we leden van onze gemeente die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. Ook de overledenen uit andere jaren, andere kerken en andere plaatsen kunnen worden herdacht door het aansteken van een eigen kaars in de dienst.